img
 

Lancara

 

CONCELLO:

Pulsar para ir a la ruta

Pulsar para ir al concello

Os numerosos castros que aínda hoxe se conservan no municipio de Láncara son proba dun pasado de asentamentos humáns moi antigos. Están repartidos por todo o municipio, pero con especial incidencia nas zonas oeste e sur.

A primeira noticia documental que temos de Láncara data do século X, cando Don Gonzalo, fillo de Alfonso III, fai doazón, no seu testamento, da vila de Láncara ó Bispo de Santiago de Compostela.

A vila de Láncara converteuse en señorío de Láncara dende a época en que foi recuperada por Ordoño II, irmán de Don Gonzalo, en troca co Bispo de Compostela polas vilas de Oza e Cela.

Nas décadas de 1830 e 1840 lévanse a cabo varias reformas institucionais e administrativas que nos afectan. O actual municipo de Láncara surxe no 1889. A capitalidade do concello estaba emprazada en Carracedo, onde se construiu un novo edificio no ano 1910 para alberga-la Casa Consistorial.

Coa construcción da liña de ferrocarril Sarria-Lugo no 1880 Póboa de San Xiao foi gañando importancia en detrimento de Láncara, feito que rematou co trastado da capitalidade municipal á Poboa en abril de 1958.

FESTAS E FEIRAS:

FEIRA GASTRONÓMICA E COMERCIAL: Días 2 e 17 de cada mes en Pobra de San Xiao.

FEIRA GASTRONÓMICA DE LÁNCARA: Día 24 de cada mes en Láncara.

FEIRA ANUAL DA TERNEIRA GALEGA: 1 de Maio no Recinto Feiral de Pobra de San Xiao.

FESTA DE SAN ROQUE: Terceira fin de semana de agosto.

FESTA DA MALLA: No mes de agosto celébrase esta festa na que se recorda esta tradicional tarea agrícola consistente en separa-los graos de trigo da espiga e da palla.